HemOm ossProjekt i länetNätverk i länetAvtal och lagarDokumentLänkarKontaktSökLogga inStudieresan - ÖrebroHöstkonferens
Länkar
SKL
INSPIRE
Länkar 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
I många fall har SKL behandlat frågor som direkt berör KSL:s Geodataråd, t.ex. i form av tolkningar och ledning. Även andra kommunförbund har väl utvecklade system för att handskas med dessa frågor.

En grundläggande länk är den om geodata hos SKL.


           
"Best practice"
Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Täby och Vaxholm är de kommuner inom Stockholm län som är med i projektet för att skapa och tillämpa jämförbara mätetal för kommunernas verksamhet. 

Benchmarking inom lantmäteriområdetInspire
EG-direktivet Inspire är bindande för varje medlemsland när det gäller specifika  resultat som ska uppnås. Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire fastställer allmänna bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata (i direktivet benämnt rumsliga data) inom EU.Inspire i våra grannländer

Finska geodataportalen
https://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv/kartfonstretGeografisk InformationsSamverkan inom Stockholms län (GISS)
Denna organisation, som har många medlemmar från kommunerna i Stockholms län har en användbar hemsida.Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Föreningen samlar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Geoforum Sveriges webbplats
Länstyrelsen i Stockholm
Länstyrelserna är skyldiga att tillhandahålla planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB) åt de aktörer som ska tillämpa dessa lagar. Länk till hemsida och till länskartan som tex innehåller bestämmelser och riksintressen.  

Här finns en presentation om WMS-tjänster och länskartan från Länstyrelsen som visades för styrgruppen den 13 juni 2013.


         


Forskning
Barnkartor i GIS Gång- och cykelvägar

Cykelplan Stockholm 2012
Standardisering - Väg- och järnvägsinformation - SIS/TK 320

Trafikverket
Förbifart Stockholm 

På NVDB webb 2012 hittar du information om driftbidrag, väghållare, trafikregler, mm. Länk till kartan finns här.Övrigt
Solveig Zanders motion om fri tillgång till geodata 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Stockholms trafikkontors cykelreseplanerare

Inslag om YH Kartotek


Provided by Webforum