HemOm ossProjekt i länetNätverk i länetAvtal och lagarDokumentLänkarKontaktSökLogga inStudieresan - ÖrebroHöstkonferens
Geodatarådet samordnar
kart- och mätningsfrågor regionalt
för kommunerna i Stockholms län

Detta innebär att kommunerna kan effektivisera sin verksamhet, förbättra servicen till medborgare, företag och myndigheter. Samordningen är också en garant för att de områden där kommunerna gränsar till varandra blir behandlade på ett likartat och homogent sätt.


 Aktuella projekt
I Storsthlms regi genomförs samverkansprojekt, där alla eller grupper av kommuner inom länet deltar. 
Alla projekten finns beskrivna i Verksamhetsplan med budget 2019.pdf

Här kan ni läsa handboken som projektet Införande av gemensam mätstandard (SGP) har nyligen lämnat ifrån sig. 
Handboken syftar till att vara en stöd för kommuner i deras arbete med att implementera de nationella geodata
specifikationer framtagna i samverkan med Lantmäteriet.

Länken till handboken hittar ni här.

Ni kan läsa mer om specifikationerna här:

Läs mer om flera projekt »
                                                              

 
Karttjänst

Länk till karttjänsten
Tätortskarta
Stockholms län
 
Kontakta oss vid frågor.-
-
Provided by Webforum